SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Turneringsutbud  (SSKK & ICCF)    Senast uppdaterad 2022-12-16

Anmälan

Normalt krävs SSKK-medlemskap för att spela i SSKK:s och ICCF:s tävlingar.   [ ICCF-kalender ]

Till SSKK-grupper och internationella lagmatcher anmäler man sig genom att betala startavgift (och eventuell medlemsavgift) till SSKK:s plusgiro 52052-8. Uppge tävling, spelform (post/server), namn, postadress, e-adress, medlems-nr (person-nr) och gärna telefon. (Efter anmälan via vårt webbformulär räcker att hänvisa dit.)

Till ICCF-tävlingar (inkl. postala sådana) anmäler man sig via ICCF-servern. Logga in, klicka på New events och välj tävling och betalsätt - Direct Entry eller via NF (National Federation, dvs. SSKK). I det senare fallet lämnar SSKK klartecken via servern, som sedan sköter resten. För spelare utan Internet räcker betalning som anmälan.

ICCF Direct Entry

Vid anmälan till ICCF-tävlingar kan våra medlemmar betala direkt till ICCF via Internet. Logga då in på ICCF:s hemsida och välj New events. (Kontrollera första gången under Personal settings att rutan Member of national federation är ifylld. Kontakta SSKK-kansliet om så inte är fallet.)
  Betalning sker enklast via PayPal (kreditkort möjligt men är tills vidare ett provisorium: procedur).

Startavgifter 2023

SSKK: Klass M Ö V P 60 kr. Öppna SM 60 kr. Internationell lagmatch 50 kr (ange rating i korr- eller närschack).

ICCF: Klass M 80 kr. Klass H, O och Aspirer 50 kr. Tematurnering 100 kr.
- EM-trappan: Open Round och Preliminary 80 kr, Candidate 260 kr. Semifinaler: server 440 kr, postal 125 kr.
- VM-trappan: Preliminary och Semifinal 320 kr, Candidate 200 kr (gratis om man kommer via semifinal).
- Normturneringar (samma avgift för /A och /B):GMN 440 kr. SIM och MN 300 kr. CCM 250 kr och CCE 200 kr.
För övriga ICCF-tävlingar kontakta SSKK-kansliet (klickbar länk).

OBS  ICCF-avgifterna är medlemspriser vid betalning via SSKK. Till vissa ICCF-tävlingar förmedlar vi även anmälningar för icke-medlemmar (50 % högre startavgift). Kontakta kansliet för närmare information.

SSKK klassturneringar

Mästarklassen (M) och Öppna klassen (Ö) bildar ett system med upp- och nedflyttningar, där seger i klass M ger rätt att starta i SM-gruppen. Nya spelare med erfarenhet av klubbschack börjar normalt i klass Ö, men hög rating i närschack kan ge dispens till klass M. Härutöver finns Veteranklassen (V) för spelare som under året fyller minst 60 år, där gruppseger ger rätt att starta i Veteran-SM.

Ovanstående grupper är enkelrondiga och sjumanna och spelas enbart på server. Dragen utförs då via dator direkt i ett schackdiagram, och man slipper manuell hantering av protokoll, betänketid mm. Detta är avsevärt smidigare än att spela postalt eller via e-post.

För postalt spel finns den Postala klassen (P), där gruppseger eller 5p kvalificerar för finalspel (PSM), där spelare med hög rating kan starta direkt. Grupperna i klass P och PSM är dubbelrondiga och fyrmanna.
Anm. I postala grupper kan även e-post eller fax användas om motståndaren samtycker.

Sverigemästerskap   (alltid på server)

SM-gruppen startar normalt vartannat år (udda årtal) och Veteran-SM varje år, båda på hösten.
Öppna SM startar med förgrupper på våren.

Europamästerskap

I den s.k. EM-trappan tillämpas numera ratinggränser. Två varianter finns (för detaljer klicka på respektive länk):
Server i fem nivåer: Open Round och Preliminary (löpande), Semifinal (årlig), Candidate och Final.
Postalt i tre nivåer: Open Round (fyrmanna, dubbelrondig), Semifinal (sexmanna, dubbel) och Final (enkelrondig).

ICCF klassturneringar   Promotion Tournaments  (världsomfattande)

Server: Klass M (Master, elvamanna, ICCF-rating 2100-), H (Higher, sjumanna, 1900-2099), O (Open, sjumanna).
Postalt: Som ovan, lika många partier men dubbelrondigt (dvs. klass M sexmanna, klasserna H och O fyrmanna).
Aspirer: Sjumanna servergrupper för spelare under 1600 eller orankade. Ingår i underlaget för ICCF-rating.

ICCF elitturneringar

Närmast över ICCF klass M finns VM-trappan i fyra nivåer: Preliminary, Semifinal, Candidate och Final.
För inteckning i titlar finns en rik flora av normturneringar med gruppstorlek och lägsta rating som nedan:

GMN/A (15, 2485-) GMN/B (13, 2455-) SIM/A (15, 2420-) SIM/B (13, 2380-) MN/A (13, 2350-)
MN/B (13, 2300-) CCM/A (15, 2250-) CCM/B (17, 2200-) CCE/A (15, 2125-) CCE/B (15, 2050-)

ICCF tematurneringar & Schack 960

Dubbelrondiga grupper, vanligen med 5-7 deltagare. Se sidan TT-info.

Cupturneringar

En cup spelas i två eller flera etapper: förgrupper, ... , finalgrupp. Olika varianter (vanligen internationella) återkommer regelbundet.

Internationella lagmatcher

Vänskapslandskamper med två partier på varje bord. För aktuell information se vår matchöversikt.

  Webbformulär för anmälan till lagmatcher och SSKK-grupper