SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 SSKK-medlemskap  Senast ändrad 2024-01-14

Alla som bor i Sverige eller är svenska medborgare kan bli medlemmar i SSKK. Den som en gång har blivit medlem kan fortsätta utan restriktioner.

OBS: Från och med 2018 tillämpas endast kalenderårs medlemskap.

 Medlemsavgifter 2024   (oförändrade)

Årsavgiften är 100 kr. För juniorer upp till 20 år gäller halv avgift. Den som betalar minst 300 kr räknas som stödmedlem. Så även ständiga medlemmar som betalar 200 kr eller mera. Från hösten 1982 fram till årsskiftet 2002/03 kunde man teckna ständigt medlemskap i SSKK, men nyteckning är inte längre möjlig. Uppgift om ständiga medlemmar har SSKKs styrelse

Avgiften inbetalas till SSKK plusgiro 52052-8. Om textrutan vid betalning via Internet inte räcker så kan man använda formuläret nedan. Notera att SSKK inte kommer att skicka ut påminnelser utöver de i Korrnytt. De som inte har betalat medlemsavgiften senast 2024-03-31 kommer inte att kunna anmäla sig till nya turneringar, utan kommer att få felmeddelandet "Not a member of a National Federation".

 Medlemsförmåner

- Rätt att delta i turneringar anordnade av SSKK eller ICCF och lagmatcher mot andra länder.

- Möjlighet att använda ICCF Direct Entry (via New events på ICCF:s hemsida).

- ICCF-rating. Även nationella tävlingar ingår i ratingunderlaget.

  Formulär för nyteckning av medlemskap