Copy
Öppna brevet i din webbläsare
Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté (SSKK)

Korrnytt

Nummer 292 - 31 augusti 2023 - Årgång 23

Officiellt nyhetsbrev från SSKK

Rapport från Amsterdam

 ICCF avhöll sin årliga kongress i Amsterdam detta år. SSKK representerades av Per Söderberg och Mats Larsson.

De nya ledamöterna av det exekutiva styret presenterades; Uwe Staroske som ny Turneringsdirektör och Jason Bokar som ny Marknadsdirektör. Eric Ruch, Austin Lockwood och Michael Millstone omvaldes, samt Russel Sherwood som bytt plats till Finansdirektör.

Det fanns endast 21 nya förslag för kongressen att behandla, vilket var osedvanligt lågt. De flesta var mindre justeringar och ändringar av ordval. Viktigare ändringar är att allt som handlade om de gamla zonerna nu är upplösta. När en spelare avlider så tas spelaren i fråga bort från rankinglistor, men de data som finns kommer att finnas kvar.

Mest diskussion vållade detta med att stänga av spelare från Ryssland och Vitryssland. 18 förbund röstade för detta, men 19 röstade emot så ICCF fortsätter med att låta de aktuella spelarna spela vidare under ICCF flagg.

Ett nytt förslag om hur vi ska särskilja i framtiden presenterades. Efter en lång diskussion insåg kongressen att det behövdes mer arbete och testning  innan förslaget är färdigt för att användas. Bland annat behöver servern och reglerna uppdaterats. Förslaget bordlades och en arbetsgrupp ska tillsättas. Mats Larsson anmälde intresse att medverka i denna grupp.

Det har blivit svårt att erövra titlar och priser, men under kongressen erhöll Kenneth Josefsson och Peter Mozelius priser i två tävlingar arrangerade av det holländska respektive ukrainska förbunden.

Tragiskt nog avled en av deltagarna, Maigonis Avotins (Lettland) under kongressen till allas stora bestörtning. En minnestext finns på ICCF:s hemsida.

Per Söderberg

Nytt ratingsystem

På kongressen i Glasgow 2022 beslutades det att ratingsystemet skulle genomgå en större omarbetning och anpassning till den nya verkligheten med många remier. Nu, ett år senare, är det arbetet klart, och 2023/4 blir den första ratinglistan under det nya systemet. Om du vill veta vad som är nytt då finns en beskrivning här [PDF]:

Mats Larsson

Rond 2 i Swiss/KO

ICCF Swiss System KO är en lite annorlunda turnering där alla som klarar mer en 50% går vidare till nästa rond. Turneringen använder Triple Block. Tre svenskar, se ICCF-starter nedan, deltar i rond 2 som startar den 1/9.

ML

Veteranvärldscupen

Den 14:e veteranvärldscupen har svenskt deltagande i 11 av de 59 grupperna. Se dem under ICCF-starter nedan. Cupen startar den 1/9.

I den 13:e veteranvärldscupens semifinaler spelar Lars-Erik Åberg i grupp 2 och grupp 3, jag spelar i grupp 10.

ML

Kommande lagmatcher

Här är höstens lagmatcher:
  • Portugal (8 bord, postalt), start den 30/9,
  • Italien (30 bord, server), start den 15/10 /nytt datum),
  • Schweiz (25-30 bord, server) start den 1/12.
Aktuell information om lagmatcherna hittar du alltid på hemsidan.

ML

Öppna SM 2020

I finalen har ett nytt resultat kommit in: Claes Engwall - Jan Johansson 1-0. Kenneth Lundberg och Thomas Franzén är fortsatt favoriter till SM-titeln.

ML

Svenska ICCF-starter

ML
Redaktör
Nyhetsbrevets redaktör är Mats Larsson. Skicka gärna nyheter och tips!

Hemsida
Besök SSKK:s hemsida här.

Medlemskap
Bli medlem i SSKK! Läs mer här.

Styrelse
Per Söderberg (ordf), Tor Andersson (led), Sonny Colin (led), Sture Olsson (led), Mats Larsson (led), Sebastian Mauritsson (supp)
Månadens parti
Skicka in dina kommenterade partier! Månadens bästa publiceras här.

Foton
Det är möjligt att publicera ett foto på sin personliga sida på ICCF-servern. Du gör detta via Personal settings efter inloggning. Detsamma gäller byte av e-postadresser.

Serverspel
Rickard Dahlström har gjort en utmärkt introduktionsfilm över hur man spelar korrschack på ICCF:s server. Se filmen!
Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté (SSKK)

VIll du inte längre ha nyhetsbrevet?
Avregistrera dig här.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SSKK · c/o Mats Larsson · Kyrkheddinge Stationsväg 6 · Staffanstorp 24592 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp