SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Tävlingsregler   Senaste uppdatering: 2017-06-07

Nedladdningsbara dokument

SSKK:s regelblad 1601 för nationella turneringar som startar 2016 eller senare. Innehåll:
  - ICCF:s postala regler på svenska
  - nationella avvikelser från ICCF-reglerna
  - förklaring av den internationella siffernotationen
  - speciella regler för dubbelrondiga postala turneringar
  - regler för upp- och nedflyttning i SSKK:s klassturneringar
  - särskiljningsregler (identiska med ICCF-reglerna)
Enda skillnaden mot regelblad 1301 är en anpassning till klass P (som ersätter postal klass Ö).

[ Regelblad 0901 för äldre svenska turneringar: Som ovan men med andra särskiljningsregler. ]

[ Äldre ICCF-regler - för tävlingar som startat innan det senaste regelverket trädde i kraft. ]

SR 2017 (engelska) - ICCF:s serverregler som gäller även i svenska servertävlingar.
Möjliga undantag meddelas vid start och redovisas även under servertabellen.

Code of Conduct 2016 (engelska) - ICCF:s uppförandekodex. Alla bör studera punkterna 1 och 2.

Guidelines 2017 (engelska) - kommentarer till ICCF-reglerna. Främst avsett för turneringsledare.

ITB 2017 (engelska) - ICCF:s tävlingsbeskrivning av de olika turneringsformerna, t.ex. VM-trappan, klassturneringar och Master Norm.

PR 2017 - ICCF:s postala regler i engelsk originalversion.