SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Tematurneringar    Sidan uppdaterad 2018-10-06

ICCF anordnar regelbundet tematurneringar (TT) med förbestämd spelöppning.
Här kan man vässa sitt specialvapen eller skaffa ett nytt.

Varje tema spelas i cupform med 1-3 etapper beroende på antalet anmälda.
Grupperna är dubbelrondiga och orankade. Förgrupper har ofta fem deltagare.

Många teman har deadline och annonseras årsvis (som postala eller serverteman).
På servern finns även fasta teman, där grupper om fem spelare startar fortlöpande.

Som fast tema räknas också Schack 960 (Fischer Random). Beskrivning
Dessa turneringar bildar underlag för en särskild 960-rating.

Aktuella teman

TT 2018 postalt

TT 2018 server

TT 2019 postalt

TT 2019 server

Fasta teman (server) - förkortas SEA, RD, KID, GD (halvslaviskt SS är nedlagt)

Schack 960 (server)

Anmälan och startavgifter

Till alla tematurneringar anmäler man sig via ICCF-servern. Logga in, klicka på New events och välj tävling och betalsätt - Direct Entry eller via SSKK (som här kallas National Federation). I det senare fallet lämnar SSKK klartecken via servern, som sedan sköter resten.
Anm. För postala spelare utan Internet räcker som förut betalning som anmälan.

Vid betalning via SSKK är startavgiften 100 kr för SSKK-medlemmar, 150 kr för övriga. ICCF anger ej sista anmälningsdatum, men betalning tre veckor före utsatt startdatum torde räcka.

Observera att Direct Entry bara kan göras av SSKK-medlemmar. Klicka på Personal settings och kontrollera att rutan Member of national federation är ifylld. Kontakta annars SSKK-kansliet.