SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Korrsidor i Tidskrift för Schack  2018-

Efter nedläggningen av tidskriften Korrschack 2017 har SSKK fått ett frikostigt utrymme i form av fasta sidor i TfS. Vi gläder oss åt att nedan kunna presentera dessa sidor i samlad form.

Beroende på källfilens format kan numren visas som enkelsidor eller dubbelsidiga uppslag.
Man kan alltså behöva skrolla i både höjdled och sidled för att se flersidiga utdrag.

Ett stort tack till TfS-redaktören Axel Smith som välvilligt låter SSKK förfoga över materialet.

I TfS 2020 Nr 2 fanns inget korrschackinnehåll.

2024: 1
2023: 1 2 3 4
2022: 1 2 3 4
2021: 1 2 3 4
2020: 1 3 4
2019: 1 2 3 4
2018: 1 2 3 4