SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 94 -14 september 2007 - Årgång 7

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

810. NYHET PÅ SSKKs HEMSIDA

Från och med idag kan man på SSKK:s hemsida följa de svenskar som spelar internationella korrschackturneringar! Allt från VM-finaler till övriga turneringar. Även avslutade turneringar finns med. LÄNK

Ännu är inte alla länkar utlagda. Men dessa kommer att fyllas på allteftersom. Det lönar sig alltså att besöka sidan med jämna mellanrum.