SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 86 -28 februari 2007 - Årgång 7

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

 

756. SSKKs BOKREA

SSKKs egen bokrea har nu startat. Våra redan låga priser på korrschackböcker kan nu beställas fraktfritt fram till 15 mars.

http://www.schack.se/SSKK/booksale.html

757. SPÄNNINGEN STIGER I SM 2005

När 10 partier återstår i SM 2005 leder alltjämt Bo Lindström på 8p +1 men får högst remi i det pågående partiet. Jan Bennborn har 6p +3 och får säkert 8p men knappast 9. En i dagsläget oviss Sonneborn-Berger-beräkning kan avgöra striden. Rickard Dahlström med 6½ +2 kan också blanda sig i leken, men då krävs god utdelning i två knepiga slutspel. Följ den spännande slutstriden via servertabellen: http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=529

Tomas Carnstam

758. HARALD MALMGREN 100 ÅR

Harald Malmgren 100 år är nu färdigspelad.

Det sista partiet mellan Rune Bergquist-Sture Olsson slutade med remi.
Bergquist fixade i och med detta resultat en inteckning i SIM-titeln.
Totalt togs två GM-inteckningar och 5 SIM-inteckningar i tävlingen.
Genom att ovanstående parti slutade med remi knep Leif Åhman tredjeplatsen på bättre SB-poäng.
Alla partier kan laddas ner från hemsidan som en pgn-fil.

Slutresultat, partier och mer info på turneringssidan:
http://www.schack.se/SSKK/palview/res/malmgren.htm

Robert Ericsson


 759. INBJUDAN TILL LAG-NM 2

Finländska korrschackförbundet (SKL) inbjuder alla nordiska lag till den andra upplagan av Lag-NM.

Mästerskapet kommer att spelas på ICCF:s schackserver och beräknas starta 2007-04-15. Lagen ska bestå av fyra spelare med normalt minst tre spelare från samma klubb.

De lag med högst genomsnittligt ICCF-ranking (9-13 lag) kommer att spela i den högsta divisionen och resterande lag spelar i division två. De tre bäst placerade lagen i Lag-NM 1 har rätt att spela i division 1 (Rockaden Sverige, Eura Finland och Joensuu Finland eller Övikingarna Sverige) och likaså vinnaren i division 2 (Vanlose Danmark).

Eftersom Lag-NM har ersatt Lag-SM kommer bästa svenska lag att koras till svenska lagmästare.

Turneringsledare är IA Leo Lahdenmäki.

ICCFs turneringsregler för lagspel på server gäller. Varje spelare kan använda 50 dagar för 10 drag. En första tidsöverskridning innebär partiförlust.

 Svenska lag anmäler sig genom att senast 2007-03-15 inbetala 450 kr till SSKKs plusgiro 520 52-8 och samtidigt insända laguppställning till sskk@schack.se med lagnamn, lagkapten och spelare i bordsordning inkl födelsetid, e-postadress, postal adress och gärna telefon. Uppge ICCF-rating eller åberopa spelarmeriter.

SSKK-medlemskap är obligatoriskt för alla spelare i svenska lag. Årsavgiften är 490 kronor för seniorer och 245 kr för juniorer (födda 1987 eller senare). Tidskriften Korrschack ingår i medlemskapet. Nya medlemmar får som premie en gratis start i SSKKs klassturnering eller internationell lagmatch.


760. VÄNSKAPSLANDSKAMPER

- Den planerade matchen mot Island har tyvärr måst skjutas på framtiden. Vi siktar nu på start i höst i stället. Kollisioner med andra evenemang, bl.a. Nordisk Femlandskamp, medförde svårigheter för islänningarna att mönstra fullt lag.

- Även om den tilltänkta matchen mot ett centralamerikanskt lag råder det i dagsläget oklarhet, främst p.g.a. bristande gensvar/intresse från motståndarsidan. Vi avvaktar ev. nya kontakter men ligger lågt tills vidare.

- I gengäld tidigareläggs starten av matcherna mot England och Lettland. Den förstnämnda startar prel. 1 april och är i princip fulltecknad, medan den sistnämnda med start 1 juni fortfarande har obelagda platser. I bägge fallen handlar det i första hand om spel på ICCF:s server men Lettlandsmatchen kommer också att innehålla ca 10 postala bord. Anmälan i vanlig ordning till pg 52052-8 (50 Kr/match).

Sture Olsson


761. FISCHER RANDOM

Vi har tidigare frågat om intresset för Fischer Random (FR) på server för att eventuellt kunna lansera sådana turneringar i samarbete med schackOnline. Underlaget för svenska FR-turneringar tycks dock vara alltför litet. ICCF har provat FR via e-post, men detta projekt är nerlagt, även om vi hoppas på ett nytt försök på server. Nu finns ändå en möjlighet för våra medlemmar att prova FR i tysk regi. Grupperna är här sjumanna, enkelrondiga och finns åtminstone på pappret i alla varianter: postalt, fax, e-post och givetvis server (då klarar man sig nog med engelska). Intresserade spelare kan kontakta SSKK-kansliet, sskk@schack.se

Anm. Fischer Random (även kallat Chess960) innebär att de vita huvudpjäserna av tävlingsarrangören placeras slumpvis bakom bondekedjan med vissa naturliga restriktioner (löparna på fält av olika färg och kungen mellan tornen). Svarts pjäser placeras sedan mitt för motsvarande vita pjäser för att uppnå en balanserad utgångsställning. Detta gör att FR-turneringar med fördel kan spelas enkelrondiga.

Tomas Carnstam


762. KORRSCHACK NR 1/2007

SSKKs tidskrift Korrschack har utkommit med sitt första nummer för året. Se smakprov på SSKKs hemsida:

http://www.schack.se/SSKK/bullen.html


763. DAM-OS 7

Den första mars startar Dam-OS 7. Turneringen har 10 deltagande länder. Förhandsfavoriter är Tjeckien, Italien och Tyskland. Tyvärr saknas svenskt deltagande.