SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 54 - 31 januari 2005 - Årgång 5

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

469. SEBASTIAN NILSSON SVENSK MÄSTARE

Sebastian Nilsson, Lund, har vunnit korr-SM 2003 och kan därmed titulera sig svensk mästare. SSKKbrev gratulerar Sebastian!

Sebastian vann sitt sista parti och hamnade därmed på 9½ poäng av 12. Samma poängskörd som Stefan Lindh, Stockholm. Det innebär att Sebastian och Stefan får dela på penningpriset, men särskiljning gör att Sebastian får SM-titeln. Bronset hamnar hos Per Söderberg, Bromma.

Ett enda parti återstår nu i SM-gruppen. Här är länk till aktuell tabell: http://www.schack.se/SSKK/res/svm_2003.html

Stellan Brynell har i sin schackspalt på Schackforum kommenterat Sebastians parti mot Håkan Pettersson, Hallstavik.

470. PREMIÄR FÖR SSKKs BOKHANDEL

SSKK har startat upp en bokhandel på sin hemsida. Där säljs diverse schackböcker med korranknytning. Exempelvis kan man köpa den helt nyutkomna boken "A E Axelson Memorial". Skynda dig att köpa boken innan 31 mars 2005 eftersom det just nu är ett kampanjpris på boken. Kampanjpriset för medlem i SSKK är 95 kronor och för icke-medlem 114 kronor.

http://www.schack.se/SSKK/booksale.html

471. NORGE TOPPAR SITT LAG!!!

Den 17 maj 2005, på hundraårsdagen av unionsupplösningen, startar 100-bordsmatchen mellan Norge och Sverige. 2005 firar dessutom norska korrförbundet, NPSF, 60 år.

Norge mönstrar ett otroligt starkt lag. Bland de norska deltagarna kan nämnas GM Simen Agdestein, GM Magnus Carlsen, ICCF-GM Ivar Bern och ICCF-GM Raymond Boger!

Vi får därför hoppas att den svenska lagkaptenen Sture Olsson kan få ihop ett slagkraftigt svenskt lag. I skrivande stund finns fortfarande några platser kvar. Först till kvarn!

Matchen kommer att kunna spelas via ICCFs nya webbserver, via epost eller med vanlig post.

472. HÖJDA STARTAVGIFTER I ICCFs ELITTURNERINGAR

Vid årsskiftet höjde ICCF flertalet av sina turneringsavgifter. Motsvarande svenska avgifter höjs dock bara på elitnivån (oförändrat i klass- och tematurneringar). Aktuella startavgifter 2005 framgår av SSKKs hemsida: http://www.schack.se/SSKK/utbud.html

473. UTMÄRKT SVENSK START I "ROCHADE 5171 - 15 YEARS".

Denna lagturnering för tiomannalag arrangeras för att celebrera 15-årsjubileet av tillkomsten av Chessfriends Rochade 5171, en internationella korrschackklubb, vars syfte är att erbjuda sina medlemmar spel i lagtävlingar på skilda nivåer. Sammanslutningen tillkom på tyskt initiativ, och även om det internationella inslaget är påtagligt så är fortfarande merparten av medlemmarna tyskar. Inget konstigt i det, med tanken på klubbens bakgrund och det faktum att tyska spelare båda kvalitativt och kvantitativt har så framträdande roller i det internationella korrschacket.

Jubileumsturneringen omfattar såväl renodlade nationslag som andra konstellationer och i enlighet med arrangörernas inbjudan spelare på förhållandevis hög nivå. Det svenska laget innehåller sålunda 2 GM, 2 SIM och 4 IM, men ligger med en medelranking på 2478 trots det "bara" på femte plats i startlistan.

Det svenska laget har emellertid svarat för en utomordentligt god insats i upptakten av turneringen. Sedan starten den 1 maj 2004 hade vid årsskiftet 42% av partierna slutspelats, och då återfanns glädjande nog det svenska tiomannalaget på första plats om man räknar vunna partipoäng, med ett resultat som motsvarar 64 vinstprocent, närmast följt av Tjeckien och Tyskland lag I på vardera 57%.

Tävlingen avgörs dock i första hand på matchpoäng vilket gör en lägesbedömning betydligt vanskligare. Klart är dock att marginalerna är hårfina, och att små omkastningar, kanske rent av enskilda partiresultat, kan ändra utgången en enstaka match och därmed också tätstriden. En spännande slutspurt väntar, där vi uppenbarligen kan räkna in det svenska laget bland medaljaspiranterna!

Läget i våra matcher var i slutet av januari följande: Ryssland 2½-1½, ChessMail 5-1, USA 4½-1½, NAPZ 2½-2½, Tyskland lag I 2½-3½, ICCF Afrika/Asien ½-1½, ICCF Ambassadors 2½-2½, Tjeckien 1½-1½, CADAP 1-1, ICCF Europa 2-2, Rochade lag I 2½-1½, Rochade lag II 5½-1½, Holland 2½-1½ och Tyskland lag II 3-3.

Sture Olsson

474. ICCF WEBCHESS OPEN

I morgon startar serverturneringen ICCF Webchess Open med en första omgång om 41 grupper, varav 8 med svenskt deltagande. Tabeller från servertävlingarna finns ännu inte på ICCF:s officiella resultatsida men kan nås från denna sida.

475. TYSK SEGER I OS-FINAL 14

Tyskland har tagit hem segern i OS-final 14.

476. TURNERINGSUTBUDET

Vår hemsida redovisar nu hela utbudet av korrtävlingar och särskilt inbjudan SM 2005 och Cup 05. Våra internationella lagmatcher har som förut en egen sida, SSKKs internationella lagmatcher. Som regel krävs SSKK-medlemskap för att få delta i turneringarna.

Tomas Carnstam

477. SSKK KLASSTURNERINGAR

De starkt försenade grupperna från 2004 kan äntligen komma igång (startbreven nu utsända). Därefter är köläget som följer, med antalet väntande inom parentes: klass M (1p); klass Ö (4p, 2e, 1m), klass V (6). Här anger som förut p,e,m de olika postalternativen i klasserna M och Ö (se turneringsutbudet).

Tomas Carnstam

478. REGELJUSTERING

Alla nya svenska grupper, även e-postgrupper, spelar numera med våra postala regler. Dessa är som förut ICCF:s postala regler med nationella undantag. En nyhet är att betänketiden nu är 40 dagar per 10 drag (ICCF behåller 30/10). För spel per e-post tillkommer följande: Om draget ankommer efter klockan 20 har man rätt att räkna påföljande dag som ankomstdag. Detta är i enlighet med ICCF:s nya riktlinjer.

Med anledning av ändringarna har SSKK givit ut ett nytt regelblad daterat 0412. Hemsidan kommer snaras att uppdateras i detta avseende. Alla som startar i nya turneringar får det nya bladet med startbrevet. För pågående turneringar gäller dock alltjämt de gamla regelbladen (9712 och 0305).

Tomas Carnstam

479. SSKKs TIDSKRIFTSSERVICE 2005

SSKK förmedlar prenumerationer på Chess Mail (kalenderår, 8 nr) och Fernschach (kalenderår, 8 nr). Aktuella priser för år 2005:

- Chess Mail         420 kr
- Fernschach tysk    325 kr (utkommer nu endast i tyskspråkig version)

Beställning sker genom inbetalning på postgirokonto 778 40-7. Märk talongen "SSKK Tidskriftsservice" (alltså inte 520 52-8).

För information och frågor, kontakta Robert Ericsson på e-postadress: robert@linkeboda.com.