SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 53 - 2 januari 2005 - Årgång 5

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

468. SORGEPERIOD 1-10 JANUARI

Med anledning av katastrofen i Asien anbefaller SSKK allmänt speluppehåll i alla svenska turneringar under 1-10 januari, detta i respekt för offer och anhöriga. Under sorgeperioden anses betänketiden stå stilla.

Spelare som är direkt berörda av katastrofen kan påräkna extra spelledighet efter behov, även retroaktivt. Det räcker här att kontakta SSKK-kansliet, som sedan underrättar turneringsledare och motståndare.

Per Söderberg
Ordförande SSKK