SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 51 - 22 december 2004 - Årgång 4

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

453. INBJUDAN TILL CUP 05

SSKK har nöjet att inbjuda till Cup 05 av traditionellt snitt med två eller tre etapper beroende på deltagarantalet: förgrupper, ev. semifinaler och final. Varje förgrupp omfattar sju spelare, alltså sex partier. Den som så önskar kan delta i flera förgrupper. Spelet beräknas starta i april 2005.

Vid anmälan anges om man vill spela per post (p) eller e-post (e). Beroende på hur anmälningarna fördelar sig kan även blandade grupper behöva införas. Därför ber vi e-spelarna att om möjligt välja alternativet "mest" e-post (m). Då accepterar man att spela ett enstaka postalt parti. Men oavsett hur man anmält sig kan man som alltid spela per fax eller e-post om motståndaren samtycker.

Anmälan senast 31 mars genom inbetalning av startavgift 100 kr/grupp till SSKK:s postgiro 52052-8. På talongen anges önskat alternativ p/e/m som ovan samt namn, adress, e-adress och medlems-nr (person-nr).

SSKK-medlemskap är obligatoriskt. Årsavgiften 440 kr (för juniorer 220 kr) inkluderar tidskriften Korrschack. Nya medlemmar får som premie starta gratis i en grupp i Cup 05.

Priser. Diplom till alla gruppsegrare (i semifinaler även nr 2). I finalen tre diplom och bokpriser. Totalsegraren är även direktkvalificerad till nästföljande korr-SM.