SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 37 - 27 november 2003 - Årgång 3

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

315. ULF NOREVALL SVENSK VETERANMÄSTARE

Ulf Norevall, Uppsala, har vunnit Veteran-SM 2002. Ulf besegrade Lars H. Carlson i sitt sista parti och har därmed tagit 6½ poäng. SSKK gratulerar!

Olle Alfredsson, Kungälv, har tagit hem silvret med 6 poäng. Bronsmedaljen slåss Bengt Ward, Göteborg, och Lars. H. Carlson, Solna, om. Eventuellt kan Kurt Hjortstam, Alingsås, också ha chans på bronset.

316. SSKKs TIDSKRIFTSSERVICE 2004

SSKK förmedlar prenumerationer på Chess Mail (kalenderår, 8 nr) och Fernschach (kalenderår, 12 nr). Aktuella priser för år 2004:

- Chess Mail         420 kr
- Fernschach tysk/engelsk  325 kr
- Fernschach tysk+engelsk  460 kr

Beställning sker genom inbetalning på postgirokonto 778 40-7. Märk talongen "SSKK Tidskriftsservice" (alltså inte 520 52-8).

Chess Mail har två tidsbestämda specialerbjudanden för gamla respektive nya prenumeranter:

1) Gamla prenumeranter kan förnya sin prenumeration för år 2004 till 2003 års pris (380 kr). För att detta erbjudande ska gälla måste förnyelsen göras till SSKK:s postgirokonto 778 40-7 senast den 14 december (SSKK måste kunna meddela Chess Mail uppgifterna innan julhelgen).
2) Nya prenumeranter erhåller Chess Mail nr 8/2003 som bonus om inbetalning av avgiften (420 kr) sker till SSKK:s postgirokonto 778 40-7 senast den 14 december (SSKK måste kunna meddela Chess Mail uppgifterna innan årsskiftet).

Om någon vill dra nytta av något av erbjudandena, men ändå önskar betala avgiften med andra räkningar i slutet av månaden, går det bra att mejla mig uppgifterna senast den 14 december.

För information och frågor, kontakta Robert Ericsson på e-postadress: robert@linkeboda.com

Robert Ericsson

317. ICCF WEBSERVER

ICCFs nye president Josef Mrkvicka skickade den 5 november ut ett pressmeddelande rörande ICCFs webserverprojekt. För er som ännu inte läst detta rekommenderas en titt på följande länk: http://www.iccf.com/cgi-local/newspro/fullnews.cgi?newsid1067971532,81585,

318. LANDSKAMPSNYTT

Härnäst väntar en vänskapslandskamp mot Chile. Matchen startar den 1 januari 2004. Antalet bord är i skrivande stund inte spikat. Det är också klart med en match mot ICCF zon 4 med matchstart någon gång hösten 2004.

Vill du anmäla dig till SSKKs vänskapslandskamper sätter du in 50 kronor per match till SSKKs postgiro 52052-8. Ange spelklass i SSKK eller SSF samt gärna även rankingtal. Alla SSKKs medlemmar, oavsett spelstyrka, är välkomna att deltaga.

319. SPELA FISCHER RANDOM HOS ICCF

ICCF har lanserat en ny spelform, nämligen korrschack enligt Fischer Random. Vad är då Fischer Random, jo det är när pjäserna på rad 1 och 8 slumpas ut, dvs inte traditionell uppställning med tornen längst ut och kung och dam i mitten. I Fischer Random kan t.ex. kungen starta på b1 medan damen står på f1. Det finns 960 startställningar i Fischer Random (där den klassiska uppställningen är en av dem). Fortfarande är svarts uppställning alltid en spegling av vits uppställning. Som ni förstår genomförs rockad nu på ett annorlunda sätt. För mer info, gå till ICCFs hemsida: http://users.libero.it/msampieri/Fischer-Random/Fischer-Random-events.htm

Robert Ericsson

320. CECIL PURDY JUBILEE

Det australiska korrschackförbundet kommer att starta fyra stycken minnesturneringar då det var 50 år sedan australiensaren Cecil Purdy vann den första VM-finalen. I A-gruppen har arrangörerna samlat ihop spelare från samma länder som deltagarna kom från i den första VM-finalen 1950-53. Tvåa i VM-finalen blev svensken Harald Malmgren. Malmgren var den ende som gick obesegrad genom VM-finalen och som endast kom en halv poäng efter Purdy.

Rune Degerhammar kommer att representera Sverige i grupp A (e-mail). I grupp B (e-mail) är det Börje Sandström som representerar Sverige.

321. SSKK-KANSLIET INFORMERAR

Enhetliga e-adresser: Vi kommer i fortsättningen att använda SSF:s standardadresser av typ @schack.se. För SSKK-kansliet och SSKK som helhet gäller sskk@schack.se och för SSKK-ledamöterna (styrelsen) mönstret fornamn.efternamn@schack.se, exempelvis tomas.carnstam@schack.se för undertecknad. För den tekniskt intresserade kan nämnas att de nya e-adresserna är logiska adresser, dvs. pekare till gällande fysiska adresser.

Medlemsavgift 2004: Alla avgifter är oförändrade: Seniorer 440 kr, juniorer (födda 1984 eller senare) 220 kr, stödmedlemskap 600 kr eller mera. Även ständiga medlemmar kan bli stödmedlemmar för året genom att frivilligt inbetala minst en halv årsavgift. Ständigt medlemskap kan inte längre nytecknas.

Vårt postgiro är som vanligt 52052-8. Tidskriften Korrschack ingår i medlemsavgiften. Kalenderårsmedlemmar kommer att aviseras för 2004 i samband med utskick av Korrschack 6/03 om cirka en vecka. Rullande årsmedlemmar aviseras först när det är dags att förnya.

Vi påminner om att nya medlemmar som premie får en gratis start i SSKK klassturnering eller internationell lagmatch.

Startavgifter 2004 (SSKK och ICCF): Även dessa är oförändrade. Vi hänvisar till information på baksidan av Korrschack (strax även på vår hemsida). Postgiro 52052-8 som ovan. Använd gärna de förtryckta inbetalningskort som medföljer Korrschack.

Den som betalar via Internet måste tillse att all sidoinformation kommer med. (Namn och postadress bifogas ofta automatiskt, men inte e-adress, märkligt nog.) Undvik att hänvisa till "kommande e-brev", eftersom detta ofta skapar onödigt merarbete! Textutrymmet vid e-betalning brukar räcka till. Om extra info ändå behövs ska den skickas samtidigt med inbetalningen - och till rätt adress, alltså sskk@schack.se.

SSKK klassturneringar: Klass V (veteraner - födda 1943 eller tidigare; avser år 2003). Vår räddning och vårt hopp - nyligen startade den fjärde gruppen för året. Grupperna är i princip postala, men e-post eller fax kan användas i samråd med motståndaren. För ovanlighetens skull finns nu inte en enda spelare på väntelistan. Påfyllning välkomnas.

Klasserna M-1-2. Ebb... vi behöver fler anmälningar! En blandad grupp i klass M kan starta genast, om bara ytterligare en anmälan av typ "mest e-post" inkommer. (Blandad betyder i det aktuella fallet att två postala spelare ingår.) I klass 2 har en ren e-grupp just blivit fylld och kommer att starta inom kort. Med ovannämnda grupper borträknade är köläget som följer, med antalet väntande inom parentes: klass M (1p, 2e); klass 1 (3p, 1e); klass 2 (3p, 1e, 1m). Här anger som vanligt p,e,m hur många som tecknat sig för de möjliga alternativen:

p (postalt): Gruppen kan vara rent postal eller blandad. Den postalt anmälde har rätt att spela alla sina partier med vanlig post (men kan övergå till e-post eller fax om motståndaren samtycker).

e (e-post): För den som uteslutande vill spela per e-post. Väntetiden kan bli längre än för alternativ m.

m (mest e-post): Då accepterar man att spela i en blandad grupp, där man kan möta någon enstaka postal spelare. Flertalet partier kommer ändå att spelas per e-post. Om köläget tillåter placeras man givetvis i en ren e-grupp.

Anmälan till klasserna M-1-2-V sker som vanligt genom insättning av startavgiften 100 kr till postgiro 52052-8. Glöm inte att för M-1-2 även ange postalternativ (p/e/m).

Tomas Carnstam