SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

Nummer 35 - 26 september 2003 - Årgång 3

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

291. UFFE VÄRLDSETTA

På ICCFs nya ELO-lista kan vi med glädje konstatera att GM Uffe Andersson ligger etta på 2736 en poäng före duon Joop van Oosterom och Gert Timmermann. Alla svenska ELO-tal återfinns på SSKKs hemsida: http://www.schack.se/SSKK

För hela ELO-listan hänvisas till ICCFs hemsida. En nyhet på ICCFs hemsida är också en sökfunktion där man genom att söka på ett efternamn, förnamn och land får fram en spelares ELO-tal: http://www.iccf.com/

292. LENNART RYDHOLM STORMÄSTARE

Sverige har fått sin trettonde stormästare i korr! Den som lyckats med bedriften är Lennart Rydholm från Göteborg. Han har genom sin toppinsats i Martin Christoffel Tournament, grupp röd, erövrat erforderlig poäng (med ett parti som fortfarande pågår). Lennart hade sedan tidigare en GM-norm från Lag-EM. SSKK gratulerar!

Per Söderberg

293. TONY HEDLUND HAR ERÖVRAT SIM-TITELN

Tony Hedlund, Luleå, har i en pågående brasiliansk inbjudningsturnering tagit en SIM-norm och därmed också SIM-titeln. Sedan tidigare har Tony en GM-norm och chansen finns att även erövra en GM-norm i turneringen. SSKK-gratulerar!

294. ...LIKSOM RUNE DEGERHAMMAR

Ytterligare en svensk har erövrat SIM-titeln. Det är Rune Degerhammar, Kristianstad, som kommer att få mottaga sin titel på ICCF-kongressen i Ostrava nästa månad. Rune fyllde på sin vinst i Irlands Heidenfeld Memorial med en kanoninsats i en VM-semifinal. SSKK gratulerar!

295. TYSKLANDSMATCHEN - SISTA CHANSEN!!!

Läget är följande: vi har höjt målsättningen till MINST 125 bord, varav MINST 30 svenska titelhållare. Vi är på god väg att nå målen, och för tillfället är det snarast så att tyskarna får lägga på ett kol för att nå vårt antal anmälningar! De har dock försäkrat att det är våra önskemål som bestämmer antalet bord!

Vid minst 10 bord kommer på tyskarnas initiativ att provas nymodigheten att låta spelet administreras av en schackserver på internet.

Sista anmälningsdag är den 30 september, helst genom inbetalning av startavgiften 50 kr till SSKK:s postgironr 52052-8, men även OK med direktkontakt med den svenska lagkaptenen Sture Olsson på tel. 018-551126 eller på sture.gun@telia.com.

Man bör ange önskat spelsätt - e-post, vanlig post eller schackserver på Internet. Gärna också rankingtal i korr och/eller närschack. Medlemskap i SSKK är denna gång INTE obligatoriskt.

Startdatum står fast: 1 november.

Sture Olsson

296. SM-STATISTIK

Jonas Dahlgren har, med viss assistans av Tomas Carnstam, sammanställt statistik över alla SM-tecken i korr genom tiderna. De intresserade hänvisas till SSKKs hemsida: http://www.schack.se/SSKK

297. SVENSKAR I NYA INBJUDNINGSTURNERINGAR

Två svenskar kommer till spel i Purdy Memorial arrangerad av australiska korrförbundet. I grupp A spelar Rune Degerhammar, Kristianstad, och i grupp B Börje Sandström, Täby. Bägge grupperna spelas per email.

Dessutom har er ordförande Per Söderberg, Bromma, fått en personlig inbjudan till John Jordan Memorial från det brittiska korrförbundet med spel per post.

Det finns plats för en svensk spelare i Wason Memorial. Spel per post och med 15 deltagare. En spelare med rating ca 2300+ får platsen. Någon som är intresserad? Hör av dig till Per Söderberg: per.soderberg@schack.se

298. DISA NILSSON 1917-2003

Korrspelerskan Disa Nilsson, Hurva, har gått ur tiden. Läs Calle Erlandssons minnesord på SSKKs hemsida: http://www.schack.se/SSKK

299. VETERANGRUPP 146 AVSLUTAD

V:146 är avslutad. Som tidigare meddelats vanns gruppen av Inge Vilhelmson på 5½ poäng av 6. Stig Härwell blev tvåa på 4 poäng. Snart 94-årige John Collett blev trea på 3½ poäng.

Ingemar Zerpe

300. NY KORRSCHACKBOK

En ny bok har utkommit som handlar om korrturneringen Hans-Werner von Massow Memorial. Boken som har titeln "Gladiatoren ante Portas" är tyskspråkig och innehåller 106 partier varav många är kommenterade. Hälften av partierna har tidigare inte varit publicerade. Turneringen spelades åren 1996-2001 och var då den starkaste korrschackturneringen spelad med vanlig post.

301. SVERIGE VANN NORDISK FEMLANDSKAMP

När lagkaptenen lyckades rädda ett hopplöst slutspel till remi blev det klart att Sverige har ointagliga poäng i den Nordiska femlandskampen. Det segersäkra och högre rankade laget från Norge kan inte längre nå ifatt de svenske när båda lagen resterar sju partier vardera att slutföra. Alltså revansch för nederlaget förra gången. Island har gjort en mycket stark insats och belägger tredjeplatsen. Vi tycker att det är imponerande att man kan få ihop 25 spelare och dessutom tillhöra toppnationerna.

Per Söderberg

302. SVERIGE-FRANKRIKE

Vänskapslandskampen Sverige-Frankrike startade den 20 september. Matchen omfattar 32 bord, fördelade på 11 postala bord och 21 epostbord. Vi önskar det svenska laget lycka till!

303. SSKK-KANSLIET INFORMERAR

Försenade starter. På grund av bl.a. hög belastning i mitt civila arbete har tre startklara grupper (SM 2003, Cup 01 final och V:149) tyvärr inte kommit igång än. Jag beklagar detta och även den förvirring som kan ha uppstått genom att grupperna släpptes i förtid till vår hemsida och Korrschack nr 4 med angivet preliminärt startdatum. Förhoppningsvis kommer utskick av samtliga startbrev ske någon av de närmaste dagarna.

Under väntetiden har ännu en veterangrupp (V:150) hunnit fyllas och kommer att starta snarast möjligt efter ovanstående grupper. Detsamma gäller Veteran-SM 2003, där vi bland deltagarna finner SSKK:s nestor John Collett - snart 94 år! Detta är med all säkerhet rekord för svenskt korrschack och troligen för Sverigemästerskap alla kategorier.

SSKK:s klassturneringar. Om tillströmningen i klass V är god, så är den tyvärr desto tunnare i klasserna 1-2-3. Köläget är som följer, med antalet väntande inom parentes: klass M (3p, 3e, 4m); klass 1(3p, 1e); klass 2 (1p, 3e, 3m); klass V (2). Här anger p,e,m hur många som tecknat sig för resp. alternativ p (postalt enbart), e (e-post enbart) och m ("mest epost" - om man accepterar enstaka postalt parti). I klass V är alla grupper postala, men många väljer e-post i samråd med motståndaren.

Av ovanstående framgår att en e-grupp i klass M skulle kunna starta - men då får p-spelarna vänta i evighet. Vi avvaktar ett tag till i hopp om att få in ett par m-anmälningar, så att åtminstone någon p-spelare kan komma med. I klass 2 räknar vi med att en e-grupp startar tämligen snart. Men i klass 1 är det bekymmersamt - anmälningar av alla kategorier efterlyses! Vi kan vara något frikostigare än vanligt med dispenser.

Desto bättre tillströmning är det till våra internationella lagmatcher. Matchen mot Tyskland kan bli vår största genom tiderna näst efter Finnkampen 1993.

SSKK klass M-1-2.

SSKK välkomnar nya anmälningar till klassturneringarna och påminner om alternativen:

p (postalt): Gruppen kan vara rent postal eller blandad. Den postalt anmälde har rätt att spela alla sina partier med vanlig post (men kan övergå till e-post eller fax om motståndaren samtycker).

e (e-post): För den som uteslutande vill spela per e-post. Väntetiden kan bli längre än för alternativ m.

m (mest e-post): Då accepterar man att spela i en blandad grupp, där man kan möta någon enstaka postal spelare. Flertalet partier kommer ändå att spelas per e-post. Om köläget tillåter placeras man givetvis i en ren e-grupp.

SSKK klass V (veteraner - födda 1943 eller tidigare). Här är alla grupper postala, men många spelare använder ändå fax eller e-post efter samtycke från motståndaren.

Anmälan till klasserna M-1-2-V sker genom insättning av startavgiften 100 kr till postgiro 52052-8. Glöm inte att för M-1-2 även ange postalternativ (p/e/m). Vi påminner om att man måste vara medlem i SSKK. Årsavgiften är 440 kr (juniorer 220 kr) för 2003; stödmedlemskap 600 kr. I medlemskapet ingår tidskriften Korrschack.

Tomas Carnstam