SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

Nummer 31 - 26 maj 2003 - Årgång 3

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

261. GM-NORM TILL DEGERHAMMAR

Rune Degerhammar, Kristianstad, har tagit en GM-norm genom att vinna VM-semi 25 grupp 7 på 8p. Exakt vad som krävdes för att ro hem normen! Grattis från SSKK! Därmed har vi nu två spelare klara för kandidatfinalen i den andra sponsrade VM-cykeln. Den andre är Pavel Lacko som dock tyvärr inte hade möjlighet till GM-norm.

262. ERBJUDANDE

New In Chess, sponsor av VM-cykeln, erbjuder alla medlemmar i ICCF (dvs även SSKKs medlemmar) ett gratis exemplar av New In Chess Mini Yearbook.

Observera dock att det är bråttom! Erbjudandet gäller till och med den 1 juni. Endast ett exemplar kan beställas per medlem.

Fyll i din adress på formuläret som du hittar på följande sida: http://www.newinchess.com/iccfoffer/

263. TYSK SEGER I SZACHY CHESS CUP

Tysken M.Nimtz vann polska inbjudningsturneringen Szachy Chess Cup med sina 9,5 poäng av 14. Tvåa blev C.Costa från Brasilien och trea S.Teichmester från Österrike. Även dessa tog 9,5 poäng. Särskiljning fick avgöra medaljörernas placering sinsemellan. Vår svenska representant Arne Bjuhr placerade sig på en tionde plats med 6,5 poäng.

264. VÄNSKAPSLANDSKAMPER

En match mot Indien startade den 15 april med 19 bord. Sedan dess har vi avslutat förberedelserna för nästa match: mot Schweiz, 28 bord, startdatum 1 juni.

Anmäl dig till vänskapslandskamperna (kölista) genom inbetalning av 50 kronor till SSKKs postgiro 520 52-8. Ange spelklass/rating i när- eller korrschack!

Sture Olsson

265. BORWELL AVGÅR

ICCFs president Alan Borwell har aviserat sin avgång vid ICCF-kongressen i Ostrava, Tjeckien, i oktober. Som huvudskäl anger Borwell att han passerat den "normala pensionsåldern" 65 år och att orken och entusiasmen inte längre räcker till för allt arbete som krävs på posten.

266. SSKK-KANSLIET INFORMERAR

SM 2003 kan inte längre vänta på fler anmälningar och kommer att starta med blott elva man. Men vi ger ändå inte upp målet om 13 deltagare - två platser hålls vakanta en tid, dock längst till 31 juli. Inbjudan kvarligger tills vidare på http://www.schack.se/SSKK/sm2003.html. Intresserade spelare ombeds kontakta kansliet snarast, tc@maths.LTH.se.

Cup 01 final kan förhoppningsvis starta redan i juni, eftersom det nu står klart att alla ingen kan direktkvalificera sig utöver tidigare redovisade gruppsegrare (10 man, se SSKK-brev nr 30). Möjligen kommer en reserv att insättas; vi eftersträvar som alltid ett udda antal deltagare för att få rättvis färgfördelning.

SSKK klass M-1-2. Köläget för postalternativen p,e,m är som följer, med antalet anmälda inom parentes: Klass M/p (0), M/m (3), M/e (1); klass 1/p (4), 1/m (2), 1/e (0); klass 2/p (0), 2/m (2), 2/e (1). Vi påminner om alternativen:

p (postalt): Gruppen kan vara rent postal eller blandad. Den postalt anmälde har rätt att spela alla sina partier med vanlig post (men kan övergå till e-post eller fax om motståndaren samtycker).

e (e-post): För den som uteslutande vill spela per e-post. Väntetiden kan bli längre än för alternativ m.

m (mest e-post): Då accepterar man att spela i en blandad grupp, där man kan möta någon enstaka postal spelare. Flertalet partier kommer ändå att spelas per e-post. Om köläget tillåter placeras man givetvis i en ren e-grupp.

SSKK klass V (veteraner - födda 1943 eller tidigare). Här är alla grupper postala, men många spelare använder ändå fax eller e-post efter samtycke från motståndaren. Hela tio man står i kö, men några vill vänta med starten till efter sommaren. Vi räknar ändå med att en grupp (V:149) kan starta i juni.

Anmälan till klasserna M-1-2-V sker genom insättning av startavgiften 100 kr till postgiro 52052-8. Glöm inte att för M-1-2 även ange postalternativ (p/e/m). Vi påminner om att man måste vara medlem i SSKK. Årsavgiften är 440 kr (juniorer 220 kr) för 2003; stödmedlemskap 600 kr. I medlemskapet ingår tidskriften Korrschack.

Tomas Carnstam