SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

Nummer 28 - 26 februari 2003 - Årgång 3

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

243. SEGER MOT NORGE

När Jan Viberg nu vunnit mot norrmannen Vidar Taksrud så kan vi åtminstone i detta sammanhang, Nordisk femlandskamp, utropa en seger mot de annars, i skidspåren, så omöjliga norrmännen. Nu leder Sverige med ointagliga 13-9 och endast tre partier återstår i denna match.

För mer info: http://www.postsjakkforbundet.no/resultater/5-landskamp4.htm

Per Söderberg

244. VÄNSKAPSLANDSKAMPER

Spelprogrammet för våra "vänskapslandskamper" upptar följande matcher för våren:

Kazakhstan Start 1 mars. 10 bord e-post. Det svenska laget är redan nominerat.

Indien Prel start 1 april. 10-12 bord, övervägande vanlig post. Laget nomineras från kölistan.

Schweiz Prel start 1 maj. 25-30 bord, övervägande e-post. Viss rekrytering behövs för att fylla laget.

Höstens stora begivenhet blir en match mot Tyskland, med målsättningen 100 bord och minst 20 titelhållare i det svenska laget!

Anmälan till en internationell lagmatch (kölista) görs genom en inbetalning på 50 kronor till SSKKs postgiro 520 52-8. Ange spelklass/rating i när- eller korrschack.

Sture Olsson

245. CUP 01

Nu återstår endast 11 partier som inte är färdigspelade i förgrupperna. I de allra flesta grupperna så är redan topplaceringarna klara sedan länge men en viss spänning återstår i grupp 2 där Mikael Bäckström har en chans att jag ikapp Paul Jönsson och i grupp 5 där Henri Majanmaa kan komma på samma poäng som Karlo Book.

Mikael Kastell

246. ANDRA NORDSJÖTURNERINGEN

I förra numret av SSKKbrev presenterades det lag som försvarar de svenska färgerna i den andra nordsjöturneringen. Här följer en mer detaljerad presentation från förstabordsspelaren Per Söderberg:

Topprankat lag är Tyskland som hamnade långt ner i kön förra gången och nu tänker sig att även ta hem denna tävling. Sverige är titelförsvarande men är på pappret rankat bland de lägsta. Plats för överraskningar således. På bord 1 kämpas det om GM-norm och på bord 2 om SIM och bord 3-5 kan ge IM-normer men bord 6 ger inga titelmöjligheter. Tyvärr lyckades inte alla lag mönstra tillräckligt många med fixa ratingtal. Spelet är en öppenturnering och då gäller ICCF postala regler och det är möjligt att det nya portot avskräckt många. Speciellt det nordiska utbytet har fått en rejäl knäcka av den 67% höjning som Posten AB har givit oss. Den här turneringen spelas med fördel per post eftersom alla länderna har god och säker postgång. Dessutom visade veckans attacker på internetservrar att det kan hända att nätet inte är helt tillförlitligt.

Turneringen bevakas med ackuratess på norska förbundets hemsida: http://www.postsjakkforbundet.no/resultater/nstt2.htm

247. TIDSKRIFTSNYTT

Korrschack nr 1/2003 har nyligen utkommit med som vanligt mycket läsvärt. Norrmannen Hans Olav Lahlums artikel "Analysprogrammet - korrspelarens Gud, djävul eller bara en ny tjänare?" rekommenderas varmt. Vidare summerar Robert Ericsson Östersjöturneringen som nu är färdigspelad. Lars Grahn rapporterar från VM och bland annat om Franko Lukez framfart. Tony Hedlund skriver om en brasiliansk minnesturnering. Dessutom mycket annat läsvärt. Den som inte har Korrschack får skylla sig själv, för det är en högklassig tidskrift!

En annan bra korrtidskrift är förstås Chess Mail som nu utkommit med nummer 2/2003. I numret presenteras den nye engelske korrstormästaren Judge Richard Hall. I numret återfinns en teoriartikel om franskt. Ännu mera franskt innehåller numret eftersom vår svenska korrspelare Rune Degerhammar skrivit artikeln "My games with the French". Ytterligare ett blågult inslag återfinns i form av partiet Mats Larsson-de Groot. 1-0 kan vi avslöja...

Norska korrtidskriften Postsjakk har utkommit med nummer 1/2003. Bland innehållet kan nämnas en presentation av nya norska korr-IM Sven Nordal och en teoriartikel om Kungsindiskt.

248. SSKK-KANSLIET INFORMERAR

SM 2003. Anmälningstiden förlängd till 15 mars. Vi nöjer oss troligen med 13 deltagare. I övrigt se uppdaterad inbjudan: http://www.schack.se/SSKK/sm2003.html

SSKKs klassturneringar. Vi påminner än en gång om nyordningen med tre olika postalternativ i klasserna M-1-2:

p - post: Om man bara kan eller vill spela per post. Gruppen kan här vara rent postal eller blandad, men den postalt anmälde har rätt att spela alla sina partier per post (och kan som hittills övergå till epost eller fax om motståndaren samtycker).

e - bara e-post: För den som uteslutande vill spela per e-post. Fungerar tidigare e-grupper.

m - mest e-post: Om man vill komma igång snabbare! Då accepterar man att spela i en blandad grupp, där man kan möta enstaka postala spelare. Flertalet partier kommer ändå att spelas per e-post. Om köläget så tillåter placeras man givetvis i en ren e-grupp.

Klass M-1-2. I föregående SSKK-brev trodde vi att en blandad grupp i klass 1 strax kunde starta - om ett par e-anmälda spelare bara kunde övertalas att ingå. Men tyvärr avböjde alla tillfrågade att spela ett enda parti per post. Lite solidaritet med en ensam postal spelare kunde man ha kostat på sig! Lyckligtvis kan den postale spelaren starta i klass V i stället, annars hade det blivit en evig väntan. E-spelarna däremot behöver bara invänta ytterligare en e-anmälan för att få starta.

Efter diverse omflyttningar har det ändå gått att bilda tre startklara grupper: M:313e, 1:487e och 2:819 (postal). Gruppindelningen, som ännu är preliminär, kan ses på vår hemsida - http://www.schack.se/SSKK/pagaende.html. Därefter är köläget som följer, med antalet anmälda inom parentes: Klass M/p (1), M/e (1), M/m (1); klass 1/p (0), 1/e (1), 1/m (0); klass 2/p (0), 2/e (0), 2/m (2).

Vi vädjar än en gång till e-postspelarna att i större omfattning välja alternativ m - annars blir många postala spelare i praktiken utestängda från nationellt korrschack.

Klass V (veteraner - födda 1943 eller tidigare). Här är alla grupper i princip postala, men många spelare använder ändå fax eller e-post. Efter omflyttning av spelare är grupp V:148 nu startklar (se hemsidan som ovan). Vi har även fyllt en tillfällig vakans i VSM 2002. Därefter står två man i kö till nästa V-grupp.

Anmälan till klasserna M-1-2-V sker genom insättning av startavgiften 100 kr till postgiro 52052-8. Glöm inte att för M-1-2 även ange postalternativ (p/e/m). Vi påminner om att man måste vara medlem i SSKK. Årsavgiften är 440 kr (juniorer 220 kr) för 2003; stödmedlemskap 600 kr. I medlemskapet ingår tidskriften Korrschack.

ICCF Gold. Vi har ännu kvar några exemplar av denna fina exposé över internationellt korrschack. Priset är 225 kr inkl. inrikes porto vid förskottsbetalning till vårt postgiro 52052-8. För närmare information om boken se http://iccf.com/jubileebook.shtml.

Tomas Carnstam