SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

Nummer 26 - 29 december 2002 - Årgång 2

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

221. DAGS ATT FÖRNYA MEDLEMSSKAPET

Medlemsavgiften i SSKK har legat stilla i flera år, men en höjning är nu oundviklig. Läs uppropet i Korrschack i nummer 6/2002, så förstår du varför.

Medlemsavgiften för år 2003 är 440 kronor, och för stödmedlem lägst 600 kronor. Vi hoppas att många schackvänner utnyttjar möjligheten att betala 600 kronor eller mer! Juniorer (högst 20 år) betalar 220 kronor. Tidskriften Korrschack ingår i medlemsskapet, som är obligatoriskt för deltagande i SSKKs och ICCFs turneringsspel.

Inbetalning av medlemsavgiften görs till SSKKs postgirokonto 520 52-8. Medlemsnummer (=personnummer) bör anges vid betalning.

Om du betalar via internet kan det uppstå platsbrist i meddelandefältet. Skicka då gärna meddelande till Tomas Carnstam per e-post till tc@maths.LTH.se.

222. FÄRDIGSPELAT I "SSKK 60 ÅR"

När det sista partiet i SSKKs jubileumsturnering över de första 60 åren mellan Jens Ove Fries Nielsen (DAN) och Reijo Hiltunen (FIN) slutade med remi så kan vi därmed redovisa slutresultatet. Turneringen blev en klang och jubelföreställning för lettiskan Olita Rause som i överlägsen stil plockade hem 11½p på de 14 partierna. Därmed tog hon hem förstapriset på 1.000 USD. Olita är som bekant inte bara världsetta för damer utan aspirerar på att kunna bli världsetta för alla korrspelare. Därtill så innehar hon stormästartitlen för damer i närschack.

På andra plats kom John G Brookes från England 9p och tredjeplatdsen delades av Dan Olofson, Spånga, och Rune Holmberg, Mölndal, 8½p. Sista prisplatsen delades mellan tyske Andreas Bachmann och Franko Lukez, Nybro, 8p. Samtliga pristagare uppnådde GM resultatet och för Sveriges del så var detta ett sällsynt lyckat arrangemang med inte mindre än tre nya svenska stormästare! Sammanlagt deltog 5 svenskar och Jörgen Nilsson, Norrköping, tog 6½p och för detta belönades han med SIM-titeln.

Vår schackveteran Stig Lundholm, Helsingborg, en av grundarna av SSKK 1938 genomförde en fin turnering och tog 3p i detta celebra sällskap. En aktiv korrkarriär på 65 år är verkligen något att beundra!

Sluttabellen finns på http://www.schack.se/SSKK/res/fspc_003.html

Per Söderberg

223. VM-NYHETER

Anders Eriksson, Västerås har avslutat sitt första parti i VM-final 17 med remi mot Alexandr Voyna från Ukraina. 15 partier är avslutade och några partier har vunnits men det är ingen som vunnit två partier ännu. Se ICCFs resultatsidor på http://www.iccf.com för att följa Anders väg mot det hägrande målet!

Läget för Franko Lukez, Nybro, i VM-3/4 final XIX är att Franko ligger på den fjärdeplats som ger plats i finalen, han hotas av engelsmannen John G Brookes som spelade med i SSKKs jubileumsturnering 60 år. John måste vinna bägge sina partier för att lura Franko på finalbiljetten. Stefan Winge, Årsta, har också fjärdeplatsen i sin grupp men kan passeras av endera av två spelare om någon av dessa lyckas vinna alla sina kvarvarande partier. Dock kan inte båda passera då partiet mellan dem pågår.

I VM-3/4 final XX så har Krister Johansson, Svängsta, spelat färdigt och tagit fina 7p, över 50% men det räcker inte till final.

I den nystartade VM 3/4 final XXI (den sista med ordningsnummer) så har sex hungriga svenskar startat:

Grupp 1: Arne Bjuhr, Limhamn    1p/1
Grupp 2: Ralf Åkesson, Stockholm  0p/0
Grupp 3: Dan Olofson, Spånga    0p/0
Grupp 4: Carl-Olof Ståhl, Sundsvall 0p/0
Grupp 5: Lennart Rydholm      0p/0
     Conny Persson       0p/0

Intressant fotnot är att av de fem nystartade grupperna så spelas tre fortfarande med post, eller om man så vill utan obligatorisk epost.

Från semifinalerna så tål att nämnas att VM-25 semifinaler drar sig mot avgörande och två svenskar ligger bra till för att ta plats i de nya kandidatfinalerna:

Grupp 7: Rune Degerhammar, Kristianstad 6p (+2)
Grupp 18: Pavel Lacko, Stockholm     4p (+4)

Roligt att notera att såväl Pavel som Ralf Åkesson har börjat spela korr igen efter långa uppehåll.

Per Söderberg

224. VÄNSKAPSLANDSKAMPER

Det nya årets första vänskapslandskamp tar sin början 1 januari. Vi gör för första gången bekantskap med Syd-Afrika som korrschacksnation i en match över 22 bord, varav två postala och resten e-post. En liten match med våra mått mätt, men inte med deras. Mer än hälften av hela deras medlemskader är engagerad i matchen!

2003 lovar för övrigt att bli en av de mest aktiva just vad avser vänskalslandskamper. Om alla kontakter vi nu har också resulterar i matchstarter slår vi nog nytt rekord 2003 - men då vill det förstås också till ett motsvarande intresse från SSKK-arna!

Anmälan till en internationell lagmatch (kölista) görs genom en inbetalning på 50 kronor till SSKKs postgiro 520 52-8. Ange spelklass/rating i när- eller korrschack.

Sture Olsson

225. SVERIGE LEDER 5-LANDSKAMPEN

Efter drygt ett års spel i den fjärde upplagan av Nordisk 5-landskamp leder Sverige. Slutstriden ser ut att stå mellan Sverige och Norge, medans de övriga får slåss om tredjeplatsen. Här är den aktuella ställningen per 21 december:

1. Sverige  42,0 p av 64  65,6%
2. Norge   38,0 p av 67  56,7%
3. Island   25,5 p av 49  52,0%
4. Finland  25,0 p av 58  43,1%
5. Danmark  19,5 p av 62  31,5%

För de individuella resultaten hänvisas till: http://www.postsjakkforbundet.no/resultater/5-landskamp4.htm

226. SSKKs TIDSKRIFTSSERVICE

SSKK förmedlar prenumerationer på Chess Mail (kalenderår, 8 nr) och Fernschach (kalenderår, 12 nr). Aktuella priser: Chess Mail 380 kr. Fernschach 325 kr (välj tysk/engelsk utgåva - eller båda för 460 kr).

Beställning sker genom inbetalning på postgirokonto 778 40-7. Märk talongen "SSKK Tidskriftsservice" (alltså inte 520 52-8). För information och frågor, kontakta Robert Ericsson på e-postadress: robert@linkeboda.com

227. SKOTTLAND - ÖVRIGA VÄRLDEN

Den skotska korrschackfederationen firar sitt 25-årsjubileum med en match mot "Övriga Världen", vilket innebär ett lag sammansatt av spelare från övriga medlemsnationer inom ICCF. Matchen omfattar 128 bord och nio SSKK-are har nominerats till Världslaget, nämligen: Sture Olsson, Jan Bennborn, Börje Ivegård, Eric Nylander, Josip Vrabec, Kurt Hjortstam, Alfred Thomassen, Rune Lindberg och Ari Oinonen.

Officiellt startdatum är 30 december. Matchens förlopp kan omsider följas på nätet på http://www.scottishcca.co.uk/

Sture Olsson

228. FINALEN I FÖRSTA EPOST-OLYMPIADEN STARTAT

Den 27 december startade finalen i första epost-OS. Tyvärr lyckades inte Sveriges lag ta sig dit. De startande lagen är Ryssland, England, Rumänien, Argentina, Danmark, Frankrike, Schweiz, Litauen, Ungern, Tjeckien, USA och Tyskland.

229. BYTE AV EPOST-ADRESS

Om ni som prenumererar på SSKKbrev byter epost-adress så ska ni INTE skicka mail till redaktören och detta. För att få SSKKbrev till den nya epost-adressen ska ni påbörja en ny prenumeration genom att skicka ett tomt mail (från den nya adressen) till: sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com

230. NYHETER I SSKKs KLASSTURNERINGAR

SSKK har introducerat ett nytt postalternativ - mest e-post - i våra klassturneringar. Om detta och andra nyheter kan du läsa på sidan 16 i Korrschack nummer 6/2002 (i texten står helst e-post, men namnet mest e-post är mera beskrivande). Mer utförlig information fanns även i SSKKbrev nr 25/2002. Vi hoppas att flertalet e-postspelare ska välja mest e-post istället för bara e-post - blandade grupper skulle nedbringa väntetiden för alla parter.

231. ...OCH TILL SIST...

önskas alla läsare av SSKKbrev ett riktigt GOTT NYTT (SCHACK-)ÅR!