SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

Nummer 25 - 30 november 2002 - Årgång 2

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

214. JAN BENNBORN NY IM

Sverige har fått en ny internationell mästare i korrschack. Det är Jan Bennborn från Solna som numera kan titulera sig IM i korrschack. Jan klarade av IM-normerna i två mästarnormturneringar (nr 42 och 44) där han tog 6½ poäng. Stort grattis till Janne!

215. BANG-ANDERSSON FÄRDIGSPELAT...

Nu har maratonpartiet mellan Bang och Ulf Andersson spelats klart i korrturneringen "Millenium Email Chess Tournament". Partiet slutade med remi efter 109 drag. Det tog så lång tid som 2 år och 10 månader (lång tid för korr via epost) att spela klart partiet. Därmed har det sista partiet spelats klart i turneringen. Du som vill spela igenom hela partiet och/eller vill läsa mer om turneringen hänvisas till ICCFs hemsida http://www.iccf.com/

För övrigt hoppas vi alla att snart få återse Uffe i korrsammanhang!

216. RYKANDE ÅTGÅNG

I mars förra året fyllde ICCF 50 år, och nu kommer äntligen boken om ICCFs första halvsekel: ICCF Gold - 50th JUBILEE CELEBRATION. Den 25:e november kom den ut i handeln, och givetvis kan du beställa den direkt ifrån SSKK! Boken finns i en begränsad upplaga. Vill du vara säker på att få boken bör du snarast beställa den eftersom intresset har varit stort!

Förutom korrschackets intressanta historia och utveckling bjuds det på 120 partier, ett trettiotal fotografier och mycket statistik. Det kan nämnas att Erik Larsson förekommer två gånger i de biografiska artiklarna, den ena gången avporträtterar han Hans-Werner von Massow, och den andra gången är han själv som står i centrum.

För mer information om boken, se http://iccf.com/jubileebook.shtml. Vill du beställa boken, sätter du helt enkelt in 225 kr (vilket inkluderar porto) på SSKKs postgironummer, 52052-8. Glöm inte att ange att inbetalningen gäller ICCFs jubileumsbok!

217. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I SSKKs KLASSTURNERINGAR

Nytt anmälningssystem. För att om möjligt minska väntetiderna i våra klassturneringar introducerar vi ett system med blandade grupper. I stället för att vid anmälan välja post/e-post har man i fortsättningen tre alternativ:

- post: Om man bara kan eller vill spela per post. Gruppen kan här vara rent postal eller blandad, men den postalt anmälde har rätt att spela alla sina partier per post (och kan som hittills övergå till epost eller fax om motståndaren samtycker).

- bara e-post: För den som uteslutande vill spela per e-post. Fungerar som hittillsvarande e-grupper. Detta alternativ finns bara i klasserna M 1 2, alltså inte i veteranklassen.

- helst e-post: Om man vill komma igång snabbare! Då accepterar man att spela i en blandad grupp, där man alltså kan möta (enstaka) postala spelare. Flertalet partier kommer ändå att spelas per e-post. Om köläget så tillåter placeras man givetvis i en ren e-grupp.

Tanken med nyordningen är givetvis att flertalet e-postspelare ska välja det sistnämnda alternativet.

Enhetlig betänketid. Hittills har postala grupper och e-grupper haft olika betänketid, 30 resp. 40 dagar per 10 drag. I alla nya grupper kommer nu att gälla 40 dagar per 10 drag oavsett postalternativ.

Enhetliga regler. Även om regeltexten skilt sig något mellan postala grupper och e-grupper har reglerna i praktiken varit desamma, bortsett från skillnaden i betänketid. I fortsättningen kommer samma regeltext att gälla i alla nya SSKK-turneringar (de postala reglerna, fast med utökad betänketid och någon rad om spel per e-post).

Enhetlig startavgift. 100 kr i alla klassturneringar, oavsett postalternativ. Detta innebär en höjning jämfört med e-grupperna, men i gengäld kommer e-spelarna att få samma service som de postala spelarna i form av regelblad och tryckt startlista, allt utsänt per post.

Obligatoriskt årsmedlemskap. På försök har vi under några år låtit icke-medlemmar starta i våra klassturneringar (mot 50% högre startavgift). Detta system slopas med omedelbar verkan; i fortsättningen måste alla startande vara fullbetalande årsmedlemmar; junior- och seniormedlemskap anses här likvärdiga.

Tomas Carnstam

218. SSKKs TIDSKRIFTSSERVICE 2003

SSKK förmedlar prenumerationer på Chess Mail (kalenderår, 8 nr) och Fernschach (kalenderår, 12 nr). Aktuella priser: Chess Mail 380 kr. Fernschach 325 kr (välj tysk/engelsk utgåva - eller båda för 460 kr).

Beställning sker genom inbetalning på postgirokonto 778 40-7. Märk talongen "SSKK Tidskriftsservice" (alltså inte 520 52-8). För information och frågor, kontakta Robert Ericsson på e-postadress: robert@linkeboda.com

219. VM-FINAL 16

Ryssen Igor Kopylov, deltagare i pågående VM-final 16, har nyligen avlidit. Kopylov stod på 7 poäng av 13 och hade 3 återstående partier som nu kommer att avdömas.

Under ett antal månader ledde Maliangkay (NED) finalen. Hans resultat på 9½ poäng och ett återstående parti kommer dock inte att räcka till seger. Istället är det österrikaren Hamarat som har det mest gynnsamma läget poängmässigt med sina 9½ poäng och 3 återstående partier. Hamarat hotas närmast av tysken Kluve på 7½ poäng och 4 återstående. Med en vass avslutning kan ryssen Samarin lägga beslag på VM-titeln. Han har 4½ poäng och hela 9 återstående partier.

220. SSKK-KANSLIET INFORMERAR

Medlemsavgift 2003. Årsavgiften är 440 kr för seniorer, 220 kr för juniorer; stödmedlemskap 600 kr. I medlemskapet ingår som vanligt tidskriften Korrschack (sex nr/år). Kalenderårs medlemmar kommer under december att aviseras om medlemsavgiften, men vi välkomnar även tidigare betalning - postgiro 52052-8.

SSKKs klassturneringar. Nya sjumannagrupper startar fortlöpande. Vi hoppas att den ovan beskrivna nyordningen med blandade grupper kan nedbringa väntetiderna! En ny veterangrupp startar i dagarna. Därefter är köläget är som följer, med antalet anmälda inom parentes: klass M (4), klass Me (0), klass 1 (2), klass 1e (4), klass 2 (3), klass 2e (0), veteraner (3).

Anm. Tillägget "e" anger anmälan till e-postgrupp enligt det gamla systemet. Spelarna kommer givetvis att tillfrågas före eventuell inlottning i blandad grupp.

Vi påminner om Korr-SM 2003. Inbjudan finns här: http://www.schack.se/SSKK/sm2003.html.