SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 148 - 6 april 2011 - Årgång 11

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

 

1195. SSKKBREV KOMMER TIDIGARE
Turneringsinbjudningar ankommer ofta precis vid månadsskiftet och har på senare år även haft kort anmälningstid. Vårt nyligen utsända nyhetsbrev för mars blev sålunda snabbt akterseglat. För att undvika sådant tidigarelägger vi härmed utgivningen till början av månaden.

1196. VM-SEMIFINALER 2011
ICCF har annonserat årets VM-semifinaler med start 10 juni, se inbjudan. Anmälan senast 20 april via SSKK (medlemskap krävs), gärna genom vårt webbformulär. Uppge åberopad kvalifikation enligt listan över kvalificerade svenskar - hela 50 personer! Härutöver kan SSKK nominera spelare med minst 2400 i ICCF-rating (intresseanmälan). Startavgift 300 kr betalas till SSKK plusgiro 52052–8.
Tomas Carnstam

1197. ICCF VETERANCUP 4

Det är dags för en ny upplaga av ICCF:s populära veterancup, se inbjudan. Anmälan senast 20 juni genom SSKK, gärna via webbformuläret. Startavgift 190 kr per grupp (för SSKK-medlemmar, övriga 285 kr) betalas till SSKK plusgiro 52052–8.
Tomas Carnstam

1198. LAGTÄVLING I FISCHER RANDOM
I höst startar en tävling för nationslag i den intressanta spelformen Chess960, i Sverige kanske mera känd som Fischer Random. Turneringen kommer att spelas på ICCF-servern, om denna i tid hinner anpassas för ändamålet; annars på BdF-servern, där man har mångårig erfarenhet. I övrigt se preliminär inbjudan (sista anmälningsdag tycks ej vara fastlagd). Tävlingen är gratis. Intresserade kan höra av sig till SSKK-kansliet.
Tomas Carnstam

1199. NY VERSION AV ELOQUERY
Sökprogrammet Eloquery med ICCF:s snaste ratingdatabas är nu tillgängligt. Vi rekommenderar alla som har bredband (och kan köra Msdos-program) att installera hela databasen. Eloquery är en guldgruva! Hämta sålunda de tre zip-filerna 1 2 3, packa upp dem och studera "Readme.txt". SSKK tillhandahåller även en liten zippad textfil med ratingunderlaget för de svenska spelarna.
Tomas Carnstam