SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 136 - 30 juni 2010 - Årgång 10

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

 

1126. ICCF-RATING 2010-07-01
Listan över aktiva toppas alltjämt av Joop van Oosterom (2725). Han har dock tappat några poäng, och därmed är Ulf Andersson (2737) åter i ensam ledning om även inaktiva spelare inkluderas. Av aktiva svenskar ligger Jonny Hector (2616) bäst till.

1127. WINGE NÄRA VM-TITELN
Stefan Winges avgörande parti i VM-final 20 närmar sig ett avgörande. Winge måste vinna partiet men har goda utsikter att lyckas! Aktuell ställning (med fem drags fördröjning)

1128. NYA KANDIDATGRUPPER
ICCF inbjuder till årets kandidatgrupper (nivån närmast under VM-finalen), som numera startar samtidigt och på fast datum. Anmälan sker via SSKK senast 20 juli, gärna via webbformuläret. Uppge även kvalifikationsgrund , se appendix i inbjudan. För den som kvalificerat sig via VM-semifinal är turneringen avgiftsfri. För spelare med andra meriter är startavgiften 450 kr, som vanligt till SSKK plusgiro 52052–8.
Tomas Carnstam

1129. ICCF VETERANCUP 3
Vi har hittills förmedlat åtta anmälningar till veterancupen och tar emot nya fram till den 10 juli. Observera att alla svenska anmälningar måste ske via SSKK. För närmare information se notis 1113 i nyhetsbrev 134.
Tomas Carnstam

1130. SM 2007 AVSLUTAT
Alla partier i SM 2007 är nu klara och kan genomspelas via servertabellen. Det blev en mycket jämn tävling, där Eric Nylander slutligen segrade på 8½ av 12. Sluttabell (med särskiljning enligt SSKK-regler) .
Tomas Carnstam

1131. HISTORISKA LAGMATCHER
I det förra nyhetsbrevet nämnde vi 100-bordsmatchen mot Sovjetunionen 1958-61. Vi påminner om att läsarna kan hjälpa till med identifiering av de svenska spelarna (se matchsidan) inför publicering i Korrschack nr 3. Tack för hittills inkomna bidrag!
Tomas Carnstam

1132. KORRSCHACK 2010:2
Årets andra nummer av vår medlemstidskrift har just kommit från tryckeriet och distribueras endera dagen.

 

1133. INTERNATIONELLA STARTER
Följande svenskar har startat i någon ICCF-turnering under den senaste månaden:
Lars Forslöf (Sundsvall): VM-semi 34-3
Börje Sandström (Täby): VM-semi 34-4
Thomas Pettersson (Sibbhult): WS-M-272
Gunnar Staf (Lund): WS-M-273
Tomas Silfver (Älvsjö): EU-WS-O-32 och EU-WS-O-33

 

1134. OS-FINAL 16

Den 10 juni startade OS-final 16. Vinnande landet kan titulera sig lagvärldsmästare. 13 nationer har kvalificerat sig och glädjande nog har vi ett svenskt lag som deltagare. På papperet är det tjeckiska laget starkast med ett genomsnittligt ratingtal på 2620. Här är det svenska laget:

Bord 1: GM Ingvar Carlsson (2520)

Bord 2: SM Per Söderberg (2522)

Bord 3: SM Gunnar Blomstrand (2458)

Bord 4: Bo Bengtsson (2422)

SSKKbrev önskar svenska teamet lycka till!