SSKKs logo

SSKK:s Elektroniska Nyhetsbrev - Arkiv

Jonas Dahlgren är redaktör för SSKKs Elektroniska Nyhetsbrev. Jonas bevakar korrschacket nationellt som internationellt med tonvikt på SSKK:s medlemmars framfart. Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev i månaden.

Om du vill få dessa nyhetsbrev ska du skicka ett tomt mail till sskkbrev-subscribe@yahoogroups.com. Därefter dyker nyhetsbreven upp i din e-postlåda med jämna mellanrum.

Om du vill tipsa Jonas om någon nyhet når du honom på e-postadress jonas.dahlgren@schack.se.

 

SSKKbrev Nummer 118 - 21 februari 2009 - Årgång 9

Officiellt nyhetsbrev från Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté

Redaktör för SSKKbrev: jonas.dahlgren@schack.se

 

971. ERIK LARSSON

Hela korrschackvärlden har fått sorg.

Tyvärr får vi meddela att korrschacklegenden och ICCFs hedersledamot Erik Larsson lämnade jordelivet lördagen den 14 februari. Erik var 93 år gammal. Dödsannonser har införts i flera tidningar, bland annat DN, idag.

Begravning kommer ske den 6 mars i en liten kyrka i närheten av Dösjebro.

Att beskriva Eriks gärningar i några korta ord är omöjligt. För den som vill läsa mer om Eriks insatser för korrschacket kan bland annat rekommenderas avsnittet om Erik i boken ICCF Gold. I denna jubileumsbok skrev Lars Grahn avsnittet om Erik på sidorna 334-336.

 

972. ICCFs PRESIDENT AVGÅR

ICCFs president Med Samraoui meddelade igår att han avgår från sin post. Här hittar ni hans avskedsbrev:

 

973. KORRKRYPTO

Sonny Colin, konstruktör av korrkrypto i tidskriften Korrschack, meddelar förlängd svarstid av senaste kryptots lösning. Det finns möjlighet att skicka in lösningen fram till sista mars. Det finns en schackbok att vinna: korrminiatyrer av Harding.