SSKKs logo

      
  Månadens parti jan/feb 1997  

Av Lars Grahn

I NPSF 50 år besegrade Ulf världens högst rankade korrspelare, holländaren Gert Timmerman. Spelöppningen var mycket intressant. Mot Keresangreppet valde Ulf ett system med d6-d5 i åttonde draget. Det har han aldrig gjort förut. Vad som sedan följde kommer att sätta tydliga spår i teoriböckerna.

Ett av de mest kända partierna i denna variant utspelades i Tilburg 1980 mellan Anatolij Karpov och Boris Spassky. Karpov vann i stor stil och partiet återfinns i flera Karpov-biografier. Spassky spelade 8...d5 och gav sig sedan in på ett vådligt bonderov. Även om Spassky förlorade partiet så har Ulf stor respekt för hans positionella förståelse: «Spassky har logiken i blodet». Ulf tittade närmare på 8...d5 hemma på kafét i Arboga och fann ett mycket intressant bondeoffer. Som kompensation för bonden får svart till skillnad från vit ett harmoniskt spel. Ulfs fördel förstorades efter hand på det sätt som vi sett så många gånger förut.

En poäng i sammanhanget är att Ulf spelade med i Tilburg 1980. Men han deltog inte i efteranalysen med Karpov och Spassky. Den teoretiska nyhet som Ulf här bjuder på är alltså inte något som har legat i en byrålåda. Den som hittade på denna uppseendeväckande TN, Ulf Andersson, har för övrigt ingen aning om huruvida detta verkligen är en nyhet. Och han verkar inte bry sig. För honom är det rätt och slätt ett logiskt bondeoffer och ingenting annat.

Sicilianskt (B 81)
Gert Timmerman – Ulf Andersson
Norges PSF 50 år

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.g4 h6 7.h4 Sc6 8.Tg1 d5

Andersson har spelat ett otal partier med 8...h6. I denna sin första korrturnering ville han pröva ett drag som han aldrig spelat förut.

9.Lb5 Ld7 10.exd5 Sxd5 11.Sxd5 exd5 12.Le3

Det här draget är Karpovs påfund, och därigenom betraktas det på sina ställen som smått genialt.

12...Le7 13.Dd2 0-0

I flera böcker om Karpov har man tagit med hans parti mot Spassky i Tilburg 1980. Där drog Spassky 13...Lxh4? och blev sedan utspelad. Partiet har kommenterats av Krnic i Informator 30:440. Där förser Krnic 13...0-0 med ett frågetecken och ger 14.Sf5 Lxf5 (14...Lf6 15.Sxh6+ gxh6 16.g5 med avgörande angrepp.) 15.gxf5 Kh7 16.0-0-0 med fördel för vit. Den domen har okritiskt återgivits på flera ställen.

När jag var på kafe med Jonny Hector och Stellan Brynell i höstas visade jag dem det här korrpartiet framåt påtåren. Båda kände mycket väl till partiet Karpov-Spassky. Det gör tydligen alla som har fördjupat sig i Keresangreppet.

14.Sf5

Diagram 1

14...d4!

Det missade Krnic och många med honom. Detta är ett nytt strålande exempel på Anderssons fördomsfria syn på den etablerade teorin. Plötsligt styrs partiet in i helt nya banor.

15.Lxh6!?

Det bästa försöket. Vits angrepp ser ju inte ofarligt ut. Här två mindre frestande alternativ:

a) 15.Sxe7+ Dxe7 16.0-0-0 (16.Lxc6? dxe3 17.Dxd7 Db4+ 18.Kfl Dxb2 19.Tdl Df6 20.Df5 Dxc6 och svart har klar fördel.) 16...Se5 17.Lxd4 Sf3 med kvalitetsvinst.

b) 15.Lxd4 (15.Sxd4? Sxd4 och vit förlorar pjäs.) 15...Sxd4 16.Sxd4 Lxb5 17.Sxb5 Db6 18.c4 Tad8 19.Dc2 Lxh4 och vits ställning är knappast avundsvärd.

15...Lb4!

Draget som öppnar portarna mot vits kung. Svart ska akta sig väldigt noga från att slå på h6 här eller senare. Efter 15...gxh6?? 16.Dxh6 Lf6 17.g5 slår vits angrepp igenom, t.ex. 17...Te8+ 18.Kfl Le5 l9.g6 och svart blir matt.

16.c3 dxc3 17.bxc3 Se5

Familjeschacken på f3 måste pareras. Här kan man verkligen tala om angrepp och motangrepp.

Diagram 2

18.Le2

Försöket att kontrollera f3 med 18.Tg3 faller på 18...Lxb5 l9.cxb4 (Efter dambyte på d8 hänger löparen löst på h6, t.ex. 19.Dxd8 Taxd8 20.Lxg7? Tfe8 och svart vinner.) 19...Sd3+ och det är inte längre en förbjuden tanke att slå på h6 i ett eller annat läge.

18...Te8

Förnyar hotet mot f3.

19.Kfl Lf8

Löparen har fullföljt sin uppgift på damflygeln, vit fick aldrig chansen till lång rockad, och skyndar tillbaka till försvaret. Nu måste den hotfulle löparen på h6 retirera.

20.Lf4 Da5 21.Tg3 Tad8 22.Sd4 La4 23.h5

Det ger svart chansen till ett för honom förmånligt avbyte på d4. Alternativet var att gå ur bindningen med 23.Db2, t.ex. 23...Dd5 24.Kgl Lc5 25.Le3 b6 med liten fördel för svart.

23...Sc6 24.Le3

Det går inte att slingra sig ur det hela med 24.Sxc6 för efter 24...Lxc6 25.Td3 Txe2! vinner svart lätt, t.ex. 26.Dxe2 Lb5 27.Tadl Da6 eller 26.Kxe2 Da6 27.c4 (27.Tdl Txd3 28.Dd3 Lb5) 27.Dxc4 28.Td1 Txd3 29.Dxd3 Dxf4 osv.

24...Sxd4 25.Lxd4 Te4 26.Db2 Lc5 27.Tbl Lxd4 28.cxd4 Lc6 29.Td1 Tf4

Diagram 3

30.d5?!

Timmerman försöker lätta på trycket med avbyten. Det finns ett annat drag med samma syfte, nämligen 30.Dd2. Visst står svart lite bättre efter 30...Dxd2 31.Txd2 Tfxd4 32.Txd4 Txd4 men räcker det verkligen till vinst? Efter 30...Dg5 hotar förvisso La4, och när tornet lämnar d1 hotar både Txf2+ och Tdxd4. Men vit kan spela 31.Lc4 med möjligheten att gå emellan på b3 samtidigt som löparen trycker mot f7, t.ex. 31...Df6 32.g5 Dxd4 33.Dxd4 Tdxd4 34.Txd4 Txd4 och vits löpare är aktivare jämfört med föregående variant. Efter 31...Ld5 32.Lxd5 Tdxd5 33.Tel kan även svarts kung hamna i hetluften, och efter 31...Txd4? 32.Dxg5 Txdl+ 33.Ke2 slingrar sig vits kung undan angriparna.

30...Txd5 31.Tgd3 Dc5 32.f3 Txd3 33.Txd3 Dg5

Med hotet Dxg4. Vits bönder på kungsflygeln var tidigare ett angreppsvapen. Nu har vit mest problem med dem. Och när den svarta damen kryper bakom bondekedjan är vit illa ute.

34.Kel Tc4 35.Kf2

Den vita kungen jagas som ett villebråd. 35.Kdl La4+ 36.Kel Tc2 37.Dd4 Dh4+ förvärrar bara läget. Följaktligen återvänder kungen till den otrygga tillvaron på kungsflygeln.

35...Dh4+ 36.Ke3

Inte 36.Kg2?? Dxg4+ med matt.

36...Tc5 37.Tdl Dg3

Snaran dras åt. Det hotar 38...Te5+ följt av Lxf3.

38.Td8+ Kh7 39.Ld3+ f5!

Enda draget men ett förtjusande sådant.

Diagram 4

40.Dd4

40.Lxf5+ faller ju på 40...Txf5 41.gxf5 Dg5+ och Dxd8.

40...Dxf3+ 41.Kd2 Dg2+ 42.Ke3

Efter 42.Le2 Td5 43.Txd5 Dxd5 44.Dxd5 Lxd5 har svart ett vunnet löparslutspel.

42...Dg3+ 43.Kd2 Dh2+ 44.Le2

Inte 44.Ke3? Te5+. Å andra sidan är partidraget lika hopplöst. Slutet är forcerat.

44...Te5 45.Dc4 Lf3

Pjäsvinst och här kunde äventyret ha varit slut. Resten är en rad tröstlösa schackar. De kan dock lika gärna finnas med i partiprotokollet som i en slutkommentar.

Det ligger en aning ironi i att de två bönder som satte ut efter motståndarens kung, de på g4 och h5, nu fungerar som den svarta kungens sköld.

46.Dg8+ Kh6 47.Dh8+ Kg5 48.Dxg7+ Kh4 49.Df6+ Kh3 50.uppg.