--------------------------------------------------------------------

   VETERAN-SM 2013            13-12-31 ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ P rest

--------------------------------------------------------------------

 1 Lennart Rydholm .......... Göteborg ¦ - ½ 1 ½ ½ 1 - 1 1 ¦ 5½   

 2 Jan Bennborn ................ Solna ¦ ½ - 1 ½ 0 ½ - ½ 1 ¦ 4    

 3 Birger Melander .......... Kramfors ¦ 0 0 - ½ ½ 1 - 1 · ¦ 3  +1

 4 Lars Jonsson ........... Skärholmen ¦ ½ ½ ½ - ½ 1 - · 1 ¦ 4  +1

 5 Rolf Pettersson ............ Örebro ¦ ½ 1 ½ ½ - ½ - 1 ½ ¦ 4½   

 6 Sture Olsson .............. Uppsala ¦ 0 ½ 0 0 ½ - - · ½ ¦ 1½ +1

 7 Bengt Roos (+) .......... Nynäshamn ¦ - - - - - - - - - ¦ -    

 8 Östen Nordström ......... Stockholm ¦ 0 ½ 0 · 0 · - - 0 ¦ ½  +2

 9 Per-Erik Berglund ........ Göteborg ¦ 0 0 · 0 ½ ½ - 1 - ¦ 2  +1

--------------------------------------------------------------------

   rött = ej infört i servertabellen

 

 

   Resultat i postala partier

--------------------------------------

   150903  Berglund    ½  Pettersson

   150708  Olsson      ½  Berglund

   150521  Nordström   ½  Bennborn

   150517  Jonsson     1  Berglund

   150515  Pettersson  1  Nordström

   150417  Berglund    0  Rydholm

   150316  Nordström   0  Berglund

   150316  Melander    1  Nordström

   150226  Bennborn    1  Berglund

   150213  Rydholm     1  Nordström