SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Tomas Carnstam memorial (1949-2020)
SWE: Tomas Carnstam var en mycket stor tillgång för svenskt korrespondensschack. I mer än 35 år gav han outtröttligt och nästan dagligen sina idealistiska insatser för att främja svensk korrespondensschack i olika roller bl.a. som chef för vårt medlemssekretariat. Hans saknad är mycket stor bland alla schackvänner i Sverige och han har lämnat ett stort tomrum i alla avseenden. SSKK har beslutat att arrangera ett par evenemang för att hedra hans minne. Länk till ICCF ovanför för varje grupp.

ENG: Tomas Carnstam was a pillar of strength for Swedish correspondence chess. For more than 35 years he indefatigably and almost on a daily basis gave his idealistic efforts to promote Swedish correspondence chess in various capacities as head of our members secretarial office. His loss is deeply felt among all chess friends of Sweden and he has left a great blank in all respects. SSKK has decided to arrange a couple of events in honour of his memory. Link to ICCF above each group.

Tomas Carnstam
Link to Memorial Post

Tomas Carnstam
Memorial Group A

Tomas Carnstam
Memorial Group B

This is a postal event, category 9, with 13 players. Average rating is 2451 and the rating distance is 2416 to 2485. This event is played by postal mail. The start date is 8/24/2022. This is a server event, category 10, with 15 players. Average rating is 2490 and the rating distance is 2441 to 2544. This event is played by server. The start date is 8/24/2022. This is a server event, category 8, with 17 players. Average rating is 2427 and the rating distance is 2377 to 2461. This event is played by server. The start date is 8/24/2022.
Link to Postal Link to Group A Link to Group B
Postal Postal Postal