SSKKs logo

      
  Svenska deltagare i internationella korrturneringar  

Här kommer länkar att fyllas på allteftersom.

Turnering Senast uppdaterad
 
VM-finaler 2008-02-03
VM Kandidatfinaler 2007-11-20
VM-semifinaler 2007-11-05
VM-förgrupper  2007-09-04
 
World Master 2007-11-21
World Higher
World Open 2007-11-20
 
World Cup
Grandmasternorm 2007-11-20
Masternorm
 
EM-finaler 2007-09-09
EM-semifinaler 2007-09-10
Europe Master
Europe Higher
Europe Open
 
Lag-EM
Lag-OS
Champions League 2007-09-12
 
Inbjudningsturneringar 2007-10-08
Jubilee tournaments
Tematurneringar 2007-11-20
Money Prize Tournamnts 2008-02-03
Fischer-Random Tournaments 2007-09-14
Övriga turneringar 2007-09-15